Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Koniec sezonu grzewczego

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Koniec sezonu grzewczego

Rozmiar tekstu

A

A

A

Nadejście wiosny zawsze zwiastuje zakończenie sezonu grzewczego. Dotąd nie ma regulacji prawnych, które określają szczegółową datę rozpoczęcia i zakończenia grzania, pozostawiając tę decyzję zarządcy.
Zgodnie z §1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Gospodarki sezon grzewczy zdefiniowano jako „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”, natomiast § 28 tego samego Rozporządzenia określa, iż decyzje o rozpoczęciu i przerwaniu dostawy ciepła odbywa się na zlecenie odbiorców. Wskazane regulacje uszczegóławiają zapisy ustawy o własności lokali, które stanowią, iż wyżej wymienione decyzje podejmuje zarządca, który na podstawie wskazań występujących warunków atmosferycznych zleca włączenie bądź wyłączenie ogrzewania. Tak więc terminy włączenia i wyłączenia ogrzewania zależą od zarządcy lokali. Jedynie przepisy zawarte w prawie energetycznym mówią, iż z dniem 1 września firmy dostarczające ciepło muszą być gotowe do świadczenia tej usługi. 
Powyższe regulacje stanowią podstawę do świadczenia usług na dostawę ciepła w celu ogrzania mieszkania. Jednakże należy pamiętać, że w czasie przerwy wakacyjnej na użytkowników nakłada się szereg obowiązków, od których w przyszłości będzie zależeć jakość oraz bezpieczeństwo instalacji centralnego ogrzewania. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać prace remontowo-konserwatorskie. W celu prawidłowego funkcjonowania wewnętrznych instalacji grzewczych konieczne jest całkowite otworzenie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Ułatwi to poprawny przepływ wody i odpowietrzenia instalacji. 
Opomiarowanie budynku ma na celu dokonywanie prawidłowego rozliczenia faktycznego zużycia ciepła w poszczególnych lokalach. Wykorzystane w tym celu podzielniki kosztów choć nie są urządzeniami pomiarowymi to doskonale służą ograniczeniu zużycia energii oraz jej oszczędzaniu. Przy ich wykorzystaniu mieszkańcy mają wpływ na temperaturę w mieszkaniu oraz wysokość rachunków za ogrzewanie. 
Wszystkie budynki podłączone do sieci ciepłowniczej, znajdujące się w zasobach Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są w pełni opomiarowane.  Mieszkańców tych lokali obowiązuje regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. W mijającym sezonie grzewczym obowiązuje regulamin, który uszczegóławia kwestie rozliczenia ciepła w budynkach opomiarowanych oraz określa zasady w przypadku montażu podzielników, postępowaniu w przypadku ich zniszczenia bądź uniemożliwienia dokonania odczytu. 
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania jest dostępny w dziele organizacji MSM oraz na naszej stronie www.msm.jur.pl w zakładce „akty prawne”.

Kwiecień 2021

14

KWI

2021

925148

razy

czytano

38/435

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.