Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

O spółdzielni

Historia MSM

Historia MSM

Rozmiar tekstu

A

A

A

18.03.1962 roku w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie w obecności 40 kandydatów odbyło się pierwsze założycielskie zgromadzenie członków. Powstała Myszkowska Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana przez Sąd Powiatowy w Sosnowcu 29.10.1962 r. Pod Nr R.S. 844 XV.
Podjęto ustalenia w sprawie wybudowania 4 budynków mieszkalnych o 84 mieszkaniach i 3.548 m2 powierzchni użytkowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Myszkowie. W sierpniu 1964 r. Oddano do eksploatacji pierwszy budynek przy ul. Kościuszki 28 A o 17 mieszkaniach i 717 m2 powierzchni użytkowej. W dniu 11.12.1966 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni na Myszkowska Spółdzielnię Mieszkaniową w Myszkowie. Nazwa ta została wpisana do rejestru dział Ars 93 przez Sąd Powiatowy w Częstochowie w dniu 6.09.1967 r.

Obecnie Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana jest w Rejestrze Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod Nr KRS 0000152114. Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia zrzeszała 2786 członków, w tym 235 członków oczekujących. Zarejestrowanych jest też 351 kandydatów na członków.

Stosownie do wpisu w KRS przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 70.32A- Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Obecnie zasoby Spółdzielni to: 25,3606 ha gruntu, 74 budynki mieszkalne, w których znajduje się 2722 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 137.844,2 m2, 2 pawilony handlowo – usługowe, które wraz z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowią 3.760,79 m2 pow. Użytkowej, 7 ciągów garażowych zawierających łącznie 281 garaże o łącznej powierzchni 4.485.09 m2. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 6 osiedlach mieszkaniowych, tj. OSIEDLE SPÓŁDZIELCZA – 9 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 36 garaży; OSIEDLE i CENTRUM I – 8 budynków mieszkalnych, 2 pawilony usługowe; OSIEDLE 1 CENTRUM II – I etap – 11 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 68 garaży, OSIEDLE CENTRUM II – II etap -10 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 5 garaży, OSIEDLE BUKOWA-6 budynków mieszkalnych; OSIEDLE WIERZCHOWINA-1 etap – 6 budynków mieszkalnych, s 123 garaże; OSIEDLE WIERZCHOWINA – II etap – 20 budynków mieszkalnych, 24 garaże oraz 4 budynki pojedyncze przy ul. Strażackiej 35 wraz z ciągiem 28 garaży przy ul. Kościuszki 28A, Kościuszki 68 / 70; PCK 1.

Po długim okresie inwestowania trwającym od 1962 roku do 2002 roku, a więc 40 lat, Zarząd Spółdzielni dostosowuje organizację zarządzania I zasobami mieszkaniowymi do zwiększającego się zakresu zadań remontowych, którego głównym zadaniem jest konserwacja budynków i urządzeń I osiedlowych w znacznym stopniu przedłużających okres ich użytkowania. Członkowie Spółdzielni kształtują jej działalność poprzez uczestnictwo w jej organach, którymi są: Walne Zgromadzenie, RADA NADZORCZA składająca się z 9 członków działających w komisjach: Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Rewizyjnej i Społeczno – Wychowawczej, ZARZĄD – 2- osobowy.

każda tj. Razem 12 członków Rad Osiedli oraz ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie podzieleni na 5 grup zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Od początku istnienia Spółdzielni w skład Zarządów wchodziły następujące osoby: Jan Oleksiak, Władysław Derejczyk, Witold Kuśmierek, Henryk Pełka, Władysław Przybytek, Czesław Czarnecki, Mieczysław Stelmach, Tadeusz Walocha, Tadeusz Kowalski, Henryk Żywiołek, Jan Smatlik, Zdzisław Neszczyński, Sławomir Pucek, Krystyna Kciuk, Mariusz Łapajski, Czesław Świerczyński, Jarosław Augustynowicz, Zbigniew Kluza, Andrzej Jąderko, Jerzy Parma. Obecnie od 2003 roku skład Zarządu to: Prezes Elżbieta Matysiewicz i Zastępca Prezesa – Jolanta Pikuła (do 2012), Ewa Danek (od 2013). Pełnomocnikiem Zarządu jest Jadwiga Walczyk sprawująca jednocześnie funkcję Głównego Księgowego.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 32 pracowników etatowych, w tym 19 pracowników umysłowych i 13 pracowników fizycznych. Od początku istnienia Spółdzielni oprócz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków prowadzona była na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielczych działalność socjalna i kulturalna. Komisja Społeczno-Wychowawcza czuwała nad organizacją zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci: ćwiczeń korekcyjnych, spotkań wigilijnych, odwiedzin chorych, kursów językowych, kroju i szycia, półkolonii, Mikołajek, Dnia Dziecka i Matki. Dla zorganizowania tych imprez korzystano z pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury.

W 1974 r. Oddano do użytku Świetlicę MSM, gdzie odbywały się seanse filmowe, pogadanki, różnego rodzaju kursy, pokazy, spotkania rodzin dzieci niepełnosprawnych, próby zespołów muzycznych i tanecznych. Działały sekcje wędkarska i filatelistów. W świetlicy organizowane były ferie zimowe, akcje „Lato”, Choinka, Mikołajki, Dzień Dziecka, Matki, Andrzejki. Na stałe działają przy Spółdzielni Koła Muzyczne i Plastyczne. 

Młodzież działająca w Kole Muzycznym, które istniało do 2005, brała udział w wielu konkursach muzycznych na terenie miasta i województwa. Nasze zespoły koncertowały podczas najważniejszych wydarzeń artystycznych odbywających się w mieście. Członkowie zespołów muzycznych zdobywali nagrody i wyróżnienia. Występowali na scenach lokalnych, ogólnopolskich i w telewizji. Niektórzy z nich ukończyli studia muzyczne i na stałe związali się z muzyką zasilając w ten sposób wykwalifikowaną kadrę artystyczną naszego miasta.

Ogromne osiągnięcia mają uczestnicy Koła Plastycznego tworzący przepiękne dzieła uznaje w kraju i za granicą. Prace naszych dzieci zawędrowały do niezliczonych miejscowości w Polsce, a także do Indii, Japonii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Egiptu i innych zdobywając międzynarodowe medale, nagrody i wyróżnienia.

Przy Spółdzielni działały również kluby: Akwarystów, TKKF, „Relax” i Łączności. Od 17.04.1978 r. Działa przy naszej Spółdzielni znany w całej Polsce Klub osiedlowy PTTK „M – 2”. Startując w Konkursach Komisji Turystyki Kolar­skiej Zarządu Głównego PTTK uzyskał 12—krotnie 1,5—krotnie II i 3—krotnie III miejsce. Za swą aktywną działalność wyróżniony został między innymi Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Częstochowskiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK oraz Dyplomami Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach i inne. Wycieczki, biwaki, rajdy i obozy wędrowne opisano w ośmiu tomach kroniki bogato ilustrowanej zdjęciami, w około 300 numerach periodyku „W naszym klubie” oraz na stronie internetowej www.pttkm2.obywatel.pl wyróżnionej drugą nagrodą przez Zarząd Główny PTTK.

Myszkowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada stronę internetową www.msm.jur.pl. Od listopada 2003 wydajemy również swój „Biuletyn Informacyjny”, który w 2005 roku zmienił nazwę na Gazeta Mieszkańców Nasz Dom, za pośrednictwem którego przekazujemy członkom najważ­niejsze informacje i wydarzenia z życia Spółdzielni.

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.