Wiadomość ze strony www.msm.jur.pl
OGŁOSZENIE O PRZETARGU_uL. Sikorskiego 12A/46_2020-04-27, 10:00 - 2020-04-27
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 46,  kat. M- 3, o powierzchni użytkowej 46,92 m2, 2– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji (parter) w budynku przy ul. Sikorskiego 12 A w Myszkowie wyposażonego w instalację  wodociągowo-kanalizacyją, wewnętrzną elektryczną.

Cena wywoławcza wynosi: 115.000,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 4/lub doręczenie na adres: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Przetarg na lokal przy ul. Sikorskiego 12A/46" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 22.05.2020r., godz. 12.00.  

Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 22.05.2020r. o godz. 12.30. 


Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 ) lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.


                                                                                      ZARZĄD

                                                      Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Przeprowadzenia Przetargu dostępny również w zakładce Akty prawne