imieniny obchodzą: Bianka, Borys
poniedziałek, 10 sierpnia 2020
szukaj

Aktualności i ogłoszenia MSM
panel logowania
Wpisz swój login i hasło
Nasze realizacje
Jak co roku w numerze świątecznym poświęcamy kilka zdań podsumowaniu prac wykonanych w bieżącym roku.1. Bloki na ulicy Sucharskiego 64, 66 oraz Sikorskiego 12 i 55A otrzymały kompleksowy remont dachów polegający na położeniu w wielu miejscach nowego poszycia. 2. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich i z Funduszu Ochrony Środowiska ...
Korzystamy z Funduszy
Termomodernizacja zasobów Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje coraz więcej budynków. W planie jest następnych dziewięć lokalizacji. Prace zostały podzielne na trzy etapy. Pierwszy, realizowany będzie od 2019 roku na budynkach przy ul. 11Listopada 30A i 32B oraz ul. Wyszyńskiego 15 i 15A. Obok termomodernizacji, czyli naprawy i ...
ERRATA
  Na stronie 14 Gazety Mieszkańców Nasz Dom nr 66, wkradł się następujący błąd literowy: 1. W zdaniu jest „ Po ogłoszeniu konkursu w grudniu 2014 roku…”        Winno być „ Po ogłoszeniu konkursu w grudniu 2017 roku…” (w drugiej kolumnie werset drugi). 2. W zdaniu jest ...
Oś priorytetowa POIS 01.00.00 – zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Umowa o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”POIS
Komunikat
Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie przypomina o obowiązku aktualizacji danych w zakresie:1/ dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. Prosimy o składanie oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym oraz sposobie gromadzenia odpadów komunalnych w siedzibie MSM, pokój nr 9.Niniejsze informacje są ...
Walne Zgromadzenie. Podjęto następujące uchwały
Uchwała Nr 2 / 2018Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowejodbytego w 4 częściach w dniach od 04.06.2018 r. do 07.06.2018 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r.Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni ...
I N F O R M A C J A
Informujemy mieszkańców MSM, że decyzją z dnia 07.05.2018 roku Nr GL.RET.070.7.141.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Myszkowa i Gminy Koziegłow obowiązującą od 09.06.2018 do 08.06.2021.Nowe ceny wody o kanalizacji: - zimna ...
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia ...
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2007 r.
W 2007 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:Przewodniczący – Leszek TrafalskiZ – ca Przewodniczącego – Włodzimierz MorawiecSekretarz – Barbara MadejskaCzłonkowie – Bogdan Stefańczyk                     Maria Muc                     Jerzy Dorobisz                     Waldemar Tyde                     Marian ...
REGULAMIN PRZETARGOWY 2018
 Uchwała nr  16/2018 Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowejz dnia  30 stycznia 2018 r.  w sprawie : uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargu na                    ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.  Rada Nadzorcza Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie ...

pierwsza|poprzednia|3|4|5|6|7| z   40następna|ostatnia

 
Myszkowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. 11-go Listopada 7, 42-300 Myszków
tel. (34) 313 13 48, tel. (34) 313 18 47
tel. (34) 313 50 80
e-mail: biuro@msm.jur.pl