imieniny obchodzą: Libusz, Wacław
poniedziałek, 28 września 2020
szukaj

Aktualności i ogłoszenia MSM
panel logowania
Wpisz swój login i hasło
OGŁOSZENIE O PRZETARGU_ul.Sikorskiego 12A/48_2020-07-09, 18:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 48 ,  kat. M- 3, o powierzchni użytkowej 46,76 m2, 2– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji  (parter) w budynku przy ul. Sikorskiego 12A w Myszkowie wyposażonego w instalację , wodociągowo-kanalizacyją, wewnętrzną elektryczną

                            Cena wywoławcza wynosi: 115.000,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Spółdzielni /pokój nr  4/  lub doręczenie na adres :Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Przetarg na lokal przy ul. Sikorskiego 12 A/48  wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 03.08.2020r., godz. 12.00  Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 03.08.2020r. o godz. 12.30 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do przetargu do dnia otwarcia ofert.

Wadium w wysokości 5750 zł (5% ceny wywoławczej) płatne jest przelewem na rachunek bankowy

PKO BO o/Myszków 17 1020 2498 0000 8102 0017 9713

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni : www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 ) lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.

 

                                                                                     ZARZĄD

                                                            Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Przeprowadzenia Przetargu dostępny również w zakładce Akty prawne 
Myszkowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. 11-go Listopada 7, 42-300 Myszków
tel. (34) 313 13 48, tel. (34) 313 18 47
tel. (34) 313 50 80
e-mail: biuro@msm.jur.pl