imieniny obchodzą: Janusz, Regina
czwartek, 21 listopada 2019
szukaj

Aktualności i ogłoszenia MSM
panel logowania
Wpisz swój login i hasło
OGŁOSZENIE O PRZETARGU_NIEAKTUALNY

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 12,  kat. M- 4, o powierzchni użytkowej 61,80 m2, 3– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji (na parterze) w budynku przy ul. Sucharskiego 64 w Myszkowie wyposażonego w instalację wewnętrzną elektryczną, wodociągowo-kanalizacyją, gazową c.o., C,W,U..

Cena wywoławcza wynosi: 164.000,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 4/lub doręczenie na adres: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Przetarg na lokal przy ul. Sucharskiego 64/12" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 29.10.2019r., godz. 12.00.  

Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 29.10.2019r. o godz. 13.00. 

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 ) lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.


                                                                                      ZARZĄD

                                                      Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Przeprowadzenia Przetargu dostępny również w zakładce Akty prawne 
Myszkowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. 11-go Listopada 7, 42-300 Myszków
tel. (34) 313 13 48, tel. (34) 313 18 47
tel. (34) 313 50 80
e-mail: biuro@msm.jur.pl