imieniny obchodzą: Libusz, Wacław
poniedziałek, 28 września 2020
szukaj

Aktualności i ogłoszenia MSM
panel logowania
Wpisz swój login i hasło
OGŁOSZENIE O PRZETARGU_ul. Sikorskiego 12A/33_ 2020-07-09, 18:00

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 33,  kat. M- 3, o powierzchni użytkowej 48,22 m2, 2– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji  ( parter) w budynku przy ul. Sikorskiego 12A w Myszkowie wyposażonego w instalację wewnętrzną elektryczną, wodociągowo-kanalizacyją, domofon.

Cena wywoławcza wynosi: 122.000,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 4/lub doręczenie na adres: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Przetarg na lokal przy ul. Sikorskiego 12A/33" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 31.07.2020r., godz. 12.00.  

Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 31.07.2020r.. o godz. 12.30. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do przetargu do dnia otwarcia ofert.

Wadium w wysokości 6100 zł (5% ceny wywoławczej) płatne jest przelewem na rachunek bankowy

PKO BO o/Myszków 17 1020 2498 0000 8102 0017 9713

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.


                                                                                      ZARZĄD

                                                      Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin przeprowadzenia Przetargu dostępny również w zakładce Akty prawne
do otwarcia potrzebny: Acrobat Reader
Zalacznik do uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 31.03. 2020r. nr 62/2020

 
Myszkowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. 11-go Listopada 7, 42-300 Myszków
tel. (34) 313 13 48, tel. (34) 313 18 47
tel. (34) 313 50 80
e-mail: biuro@msm.jur.pl