Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Dodatki mieszkaniowe

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dodatki mieszkaniowe

Rozmiar tekstu

A

A

A

1. Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?
Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787 z późniejszymi zmianami.

2. Co to jest dodatek mieszkaniowy?
Jest to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy.
Dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym, nie będącym jednak świadczeniem z zakresu pomocy społecznej.

3. Kto jest uprawniony?
Osoba ubiegająca się o dodatek musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

4. Od czego zależy przyznanie dodatku?
PIERWSZY WARUNEK - średni dochód na miesiąc.
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
UWAGA! Muszą to być dochody wraz z kwotą podatku z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia  wniosku.
Do dochodów nie zalicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.
Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy)i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się jeśli po obliczeniu okazuje się, że średnio dochód na jedną osobę nie przekracza:

DLA OSOBY MIESZKAJĄCEJ SAMOTNIE:
- wysokość 1,5 najniższej emerytury (brutto) -  1.045,55 zł

DLA RODZINY, W KTÓREJ SĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY
- wysokość najniższej emerytury (brutto) -  746,83 zł.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w zależności od waloryzacji świadczeń (zazwyczaj jest to 1 marca i 1 września każdego roku.
UWAGA! O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

DRUGI WARUNEK - powierzchnia zajmowanego mieszkania.

Ilość osób w gospodarstwie domowym
 Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu
 Największa dopuszczalna powierzchnia lokalu
 
Dla 1 osoby
 35 m2 + 30 %  = 45,5 m2
 
Dla 2 osób
 40 m2 + 30 %  = 52,0 m2
 
Dla 3 osób
 45 m2 + 30 %  = 58,5 m2
 
Dla 4 osób
 55 m2 + 30 %  = 71,5 m2
 
Dla 5 osób
 65 m2 + 30 %  = 84,5 m2
 
Dla 6 osób
 70 m2 + 30 %  = 91,0 m2
 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki:

- jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
- jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 10 m2 (niezbędne zaświadczenie lekarskie).

UWAGA! Jeśli zostanie przekroczona powierzchnia normatywna (ale nie więcej niż 30%) dodatek oblicza się tylko dla określonej w ustawie powierzchni przypadającej na osobę.

5. Jak jest wypłacany dodatek?

Decyzja w sprawie pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto Spółdzielni i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.

UWAGA! Dodatek może otrzymać nawet wówczas, gdy ma się zaległości czynszowe

Luty 2008

 

06

LUT

2008

27661

razy

czytano

351/435

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.