Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE

Rozmiar tekstu

A

A

A

 
Uchwała Nr 2 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2007 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
uchwala
zatwierdzić sprawozdanie finansowe, w którym bilans Spółdzielni za rok 2007 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 88.987.670,27 zł..

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 121 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 121 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.


Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 3 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2007 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala
przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2007 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 119 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 119 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.


Podpisy członków Kolegium
Uchwała Nr 4 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 38 ust. 3 statutu Spółdzielni

uchwala

udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Elżbiety Matysiewicz za 2007 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 119 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 114 osób, przeciw 1 osoba .
W wyniku powyższego uchwała nr 4/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.


Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 5 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Z - cy Prezesa ds. GZM Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenia działając na podstawie § 38 ust. 3 statutu Spółdzielni

uchwala

udzielić absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. GZM Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Jolancie Pikuła za 2007 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 119 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 114 osób, przeciw 1 osoba .
W wyniku powyższego uchwała nr 5/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.


Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 6 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 119 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 117 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 6/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 7 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: rozliczenia zysku bilansowego za 2007 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 5 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zysk bilansowy w kwocie 322.726,40 zł. przeznaczyć na zwiększenie funduszu mienia Spółdzielni zgodnie z § 174 Statutu Spółdzielni.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 120 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 119 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 7/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 8/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami za 2007 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 5 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2007 r. w kwocie 54.151,38 zł. pozostawić do rozliczenia na lata następne zgodnie z § 178 Statutu Spółdzielni.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 120 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 119 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 8/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.Podpisy członków Kolegium


Uchwała Nr 9 /2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r.do 20.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia ciepła za 2007r

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni

uchwala

1. Zatwierdzić nadpłatę wynikającą z rozliczenia ciepła za 2007 r. w kwocie 983.426,65 zł.
2. Zatwierdzić rozliczenie nadpłaty na poszczególne osiedla:

a) Spółdzielcza - 106.318,17 zł
b) Centrum I - 152.721,70 zł
c) Centrum II - 164.730,64 zł
d) Centrum III - 192.728,84 zł
e) Wierzchowina W-1 - 82.670,94 zł
f) Wierzchowina W-2 - 116.534,19 zł
g) Wierzchowina W-3 - 139.162,97 zł
h) Strażacka 35 - 38.511,76 zł
i) Kościuszki 68/70 - - 9.952,57 zł
Ogółem - 983.426,65 zł

3.Niedopłatę na budynku Kościuszki 68/70 rozliczyć z funduszem
remontowym ( w poprzednich latach była nadpłata odnoszona na fundusz
remontowy ).
4.Rozliczenia na pozostałych osiedlach będą dokonywane na podstawie podzielników i zaliczane na poczet opłat zamieszkanie w następujący
sposób:
a ) rozliczenie dokonane przez firmę „ ISTA" na koniec maja 2008 r.
b ) rozliczenie dokonane przez firmę „ TECHEM" na koniec czerwca 2008 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 123 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowały 123 osoby, przeciw 0 osób . W wyniku powyższego uchwała nr 9/2008 Walnego Zgromadzenia
Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta .Podpisy członków KolegiumUCHWAŁA Nr 10/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo użytkowania wieczystego części gruntu o Nr geod. działek 6217/10, 6218/10, 6219/10, 6220/9, 6221/6, 10123/5 położonej w Myszkowie przy ul. Sikorskiego .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 128 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowały 22 osoby, przeciw 102 osoby .
W wyniku powyższego uchwała nr 10/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. nie została podjęta .Podpisy członków KolegiumUCHWAŁA Nr 11/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo użytkowania wieczystego części gruntu o Nr geod. działek 6217/12, 6216/6 położonej w Myszkowie przy ul. Sikorskiego .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 131 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowały 23 osoby, przeciw 100 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 11/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. nie została podjęta .Podpisy członków Kolegium


UCHWAŁA Nr 12/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo użytkowania wieczystego działki o Nr geod. 10131/7 położonej w Myszkowie przy ul. 11-go Listopada .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 134 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 85 osób, przeciw 38 osób.
W wyniku powyższego uchwała nr 12/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta .Podpisy członków KolegiumUCHWAŁA Nr 13/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo użytkowania wieczystego działki o Nr geod. 10131/25 położonej w Myszkowie przy ul. 11-go Listopada .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 135 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 121 osób, przeciw 5 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 13/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta .Podpisy członków KolegiumUCHWAŁA Nr 14/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo użytkowania wieczystego części działki o Nr geod. 5989/6 położonej w Myszkowie przy ul. Wyszyńskiego .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 142 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowały 32 osoby, przeciw 100 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 14/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. nie została podjęta .


Podpisy członków KolegiumUCHWAŁA Nr 15/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo własności części działki o Nr geod. 10051/8 położonej w Myszkowie przy ul. Sucharskiego .
Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 141 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 128 osób, przeciw 3 osoby .
W wyniku powyższego uchwała nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta .


Podpisy członków KolegiumUchwała Nr 16 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie: przystąpienia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie .

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 ust. 12 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

§1

Przystąpienie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie .

§2

Upoważnić Zarząd do działań mających na celu przystąpienie Spółdzielni do ww. Związku.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 144 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 140 osób, przeciw 1 osoba .
W wyniku powyższego uchwała nr 16/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta . .Podpisy członków KolegiumUchwała Nr 17 / 2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : ustalenia wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rady .

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

§1

Ustalić wysokość miesięcznych diet brutto za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji Rady w następujących wysokościach :

I wersja
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 400,00 zł.
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -350,00 zł.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 350,00 zł.
4. Członkowie Rady Nadzorczej - 300,00 zł.
5. Członkowie Komisji Rady - 150,00 zł.

II wersja
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 450,00 zł.
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 400,00 zł.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 400,00 zł.
4. Członkowie Rady Nadzorczej - 350,00 zł.
5. Członkowie Komisji Rady - 200,00 zł.

III wersja
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 500,00 zł.
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -450,00 zł.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 450,00 zł.
4. Członkowie Rady Nadzorczej - 400,00 zł.
5. Członkowie Komisji Rady - 250,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr 26/2005 Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2005 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 147 obecnych i uprawnionych do głosowania :
- za przyjęciem I wersji głosowało 115 osób ;
- przeciw I wersji głosowały 3 osoby ;
- za przyjęciem II wersji głosowało 9 osób ;
- przeciw II wersji głosowało 10 osób ;
- za przyjęciem III wersji głosowało 6 osób ;
- przeciw III wersji głosowała 1 osoba .
W wyniku powyższego uchwała nr 17/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06^2008 r. została podjęta z I wersją .


Podpisy członków KolegiumUchwała Nr 18/2008

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 12 częściach w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

uchwala

zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wykonania: uchwał i wniosków przyjętych na 12 częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. oraz podjęcia działań zmierzających do ich realizacji.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia na 145 obecnych i uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 144 osoby, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 18/2008 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r. została podjęta.Podpisy członków Kolegium
Protokół

Kolegium Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 05.06.2008 r. do 20.06.2008 r.

w sprawie : ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie .

Kolegium Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte w dniu 27.06.2008 r. działając na podstawie § 51 ust. 15 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o protokóły Komisji skrutacyjnych w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, sporządzonych na 11 części Walnego Zgromadzenia stwierdza co następuje :

W wyborach do Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzięło udział 152 członków .

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na 11 częściach Walnego Zgromadzenia niżej podani kandydaci do Rady Nadzorczej uzyskali kolejno następującą liczbę głosów :


1. Leszek Trafalski
nr członkowski 1550 - 91 głosów
2. Elza Maroń nr członkowski 2395 - 83 głosy
3. Małgorzata Rolka nr członkowski 6835 - 82 głosy
4. Jerzy Siemiętowski nr członkowski 675 - 82 głosy
5. Jerzy Dorobisz nr członkowski 2053 - 76 głosów
6. Mirosław Sobczyk nr członkowski 289 - 72 głosy
7. Maria Muc nr członkowski 2643 - 71 głosów
8. Włodzimierz Skorek nr członkowski 6378 - 63 głosy
9. Henryk Kaźmierczak nr członkowski 1550 - 62 głosy
10.Krystyna Nowak nr członkowski 222 - 59 głosów
11.Waldemar Tyde nr członkowski 188 - 57 głosów
12.Andrzej Woźniczka nr członkowski 413 - 55 głosów
13.Tadeusz Smuga nr członkowski 4967 - 50 głosów
14.Pelagia Nowakowska nr członkowski 6022-49 głosów
15. Janina Miskowiec nr członkowski 5012 - 45 głosów
16. Jan Męcik nr członkowski 1070 - 43 głosy
17. Bożena Burzyńska nr członkowski 1199 - 43 głosy
18. Władysław Męcik nr członkowski 784 - 41 głosów
19. Andrzej Gil nr członkowski 1165 - 38 głosów
20.GLOKOR sp.z o.o. reprezentowana
przez Stanisława Matelskiego nr członkowski 6725 -
31 głosów

W skład Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzi 9 osób, które kolejno uzyskały największą liczę głosów :


1. Leszek Trafalski nr członkowski 1323 - 91 głosów
2. Elza Maroń nr członkowski 2395 - 83 głosy
3. Małgorzata Rolka nr członkowski 6835 - 82 głosy
4. Jerzy Siemiętowski nr członkowski 675 - 82 głosy
5. Jerzy Dorobisz nr członkowski 2053 - 76 głosów
6. Mirosław Sobczyk nr członkowski 289 - 72 głosy
7. Maria Muc nr członkowski 2643 -71 głosów
8. Włodzimierz Skórek nr członkowski 6378 -63 głosy
9. Henryk Kaźmierczak nr członkowski 1550 -62 głosy

pozostali kandydaci pozostają zastępcami członków Rady Nadzorczej w następującej kolejności :


10.Krystyna Nowak nr członkowski 222 - 59 głosów
11 .Waldemar Tyde nr członkowski 188 - 57 głosów
12.Andrzej Woźniczka nr członkowski 413- 55 głosów
13.Tadeusz Smuga nr członkowski 4967 - 50 głosów
14.Pelagia Nowakowska nr członkowski 6022-49 głosów
15. Janina Misko wiec nr członkowski 5012 - 45 głosów
16.JanMęcik nr członkowski 1070 - 43 głosy
17.Bożena Burzyńska nr członkowski 1199 - 43 głosy
18. Władysław Męcik nr członkowski 784 - 41 głosów
19.Andrzej Gil nr członkowski 1165 - 38 głosów
20.GLOKOR sp.z o.o. reprezentowana
przez Stanisława Matelskiego nr członkowski 6725 - 31 głosów

Na tym protokół zakończonoPodpisy członków Kolegium

01

LIP

2008

690560

razy

czytano

361/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.