Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Historia powstania i działalność Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Historia powstania i działalność Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Myszkowska i Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 7,42-300 Myszków

18.03.1962 roku w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie w obecności 40 kandydatów odbyło się pierwsze założycielskie zgromadzenie członków. Powstała Myszkowska Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana przez Sąd Powiatowy w Sosnowcu 29.10.1962 r. Pod Nr R.S. 844 XV.

Podjęto ustalenia w sprawie wybudowania 4 budynków mieszkalnych o 84 mieszkaniach i 3.548 m2 powierzchni użytkowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Myszkowie. W sierpniu 1964 r. Oddano do eksploatacji pierwszy budynek przy ul. Kościuszki 28 A o 17 mieszkaniach i 717 m2 powierzchni użytkowej. W dniu 11.12.1966 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni na Myszkowska Spółdzielnię Mieszkaniową w Myszkowie. Nazwa ta została wpisana do rejestru dział Ars 93 przez Sąd Powiatowy w Częstochowie w dniu 6.09.1967 r.

Obecnie Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana jest w Rejestrze Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod Nr KRS 0000152114. Na dzień 31.12.2005 r. Spółdzielnia zrzeszała 3529 członków, w tym 280 członków oczekujących. Zarejestrowanych jest też 351 kandydatów na członków.

Stosownie do wpisu w KRS przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 70.32A- Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Obecnie zasoby Spółdzielni to: 28,0664 ha gruntu, 74 budynki mieszkalne, w których znajduje się 2715 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 137.588,68 m2, 5 pawilonów handlowo – usługowych, które wraz z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowią 4.168,59 m2 pow. Użytkowej, 7 ciągów garażowych zawierających łącznie 284 garaże o łącznej powierzchni 4.598.33 m2. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 6 osiedlach mieszkaniowych, tj. OSIEDLE SPÓŁDZIELCZA – 9 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 36 garaży; OSIEDLE i CENTRUM I – 8 budynków mieszkalnych, 2 pawilony usługowe; OSIEDLE 1 CENTRUM II – I etap – 11 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 68 garaży, OSIEDLE CENTRUM II – II etap -10 budynków mieszkalnych, 1 pawilon usługowy, 5 garaży, OSIEDLE BUKOWA-6 budynków mieszkalnych; OSIEDLE WIERZCHOWINA-1 etap – 6 budynków mieszkalnych, s 123 garaże; OSIEDLE WIERZCHOWINA – II etap – 20 budynków mieszkalnych, 24 garaże oraz 4 budynki pojedyncze przy ul. Strażackiej 35 wraz z ciągiem 28 garaży przy ul. Kościuszki 28A, Kościuszki 68 / 70; PCK 1.

Po długim okresie inwestowania trwającym od 1962 roku do 2002 roku, a więc 40 lat, Zarząd Spółdzielni dostosowuje organizację zarządzania I zasobami mieszkaniowymi do zwiększającego się zakresu zadań remontowych, którego głównym zadaniem jest konserwacja budynków i urządzeń I osiedlowych w znacznym stopniu przedłużających okres ich użytkowania. Członkowie Spółdzielni kształtują jej działalność poprzez uczestnictwo w jej organach, którymi są: ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI w liczbie 60 członków, RADA NADZORCZA składająca się z 11 członków działających w ko-I misjach: Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Rewizyjnej i Społeczno – Wychowawczej, ZARZĄD – 2- osobowy; RADY OSIEDLI- po 3 członków

każda tj. Razem 12 członków Rad Osiedli oraz ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie podzieleni na 5 grup zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Od początku istnienia Spółdzielni w skład Zarządów wchodziły następujące osoby: Jan Olek-siak, Władysław Derejczyk, Witold Kuśmierek, Henryk Pełka, Władysław Przybytek, Czesław Czarnecki, Mieczysław Stelmach, Tadeusz Walocha, Tadeusz Kowalski, Henryk Żywiołek, Jan Smatlik, Zdzisław Neszczyński, Sławomir Pucek, Krystyna Kciuk, Mariusz Łapajski, Czesław Świerczyński, Jarosław Augustynowicz, Zbigniew Kluza, Andrzej Jąderko, Jerzy Parma. Obecnie od 2003 roku skład Zarządu to: Prezes Elżbieta Matysiewicz i Zastępca Prezesa – Jolanta Pikuła. Pełnomocnikiem Zarządu jest Jadwiga Walczyk sprawująca jednocześnie funkcję Głównego Księgowego.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 35 pracowników etatowych, w tym 24 pracowników umysłowych i 11 pracowników fizycznych. Od początku istnienia Spółdzielni oprócz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków prowadzona była na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielczych działalność socjalna i kulturalna. Komisja Społeczno-Wychowawcza czuwała nad organizacją zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci: ćwiczeń korekcyjnych, spotkań wigilijnych, odwiedzin chorych, kursów językowych, kroju i szycia, półkolonii, Mikołajek, Dnia Dziecka i Matki. Dla zorganizowania tych imprez korzystano z pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury.

W 1974 r. Oddano do użytku Świetlicę MSM, gdzie odbywały się seanse filmowe, pogadanki, różnego rodzaju kursy, pokazy, spotkania rodzin dzieci niepełnosprawnych, próby zespołów muzycznych i tanecznych. Działały sekcje wędkarska i filatelistów. W świetlicy organizowane były ferie zimowe, akcje „Lato”, Choinka, Mikołajki, Dzień Dziecka, Matki, Andrzejki. Na stałe działają przy Spółdzielni Koła Muzyczne i Plastyczne. Koło Muzyczne skupiało młodzież grającą na instrumentach i śpiewającą w dziecięcych zespołach. Młodzież z Koła Muzycznego brała czynny udział w życiu Spółdzielni i miasta uczestnicząc w różnych imprezach i konkursach.

Największe osiągnięcia mają uczestnicy Koła Plastycznego tworzący przepiękne dzieła uznaje w kraju i za granicą. Prace naszych dzieci zawędrowały do niezliczonych miejscowości w Polsce, a także do Indii, Japonii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Egiptu i innych zdobywając międzynarodowe medale, nagrody i wyróżnienia.

Przy Spółdzielni działały również kluby: Akwarystów, TKKF, „Relax” i Łączności. Od 17.04.1978 r. Działa przy naszej Spółdzielni znany w całej Polsce Klub osiedlowy PTTK „M – 2”. Startując w Konkursach Komisji Turystyki Kolar­skiej Zarządu Głównego PTTK uzyskał 12—krotnie 1,5—krotnie II i 3—krotnie III miejsce. Za swą aktywną działalność wyróżniony został między innymi Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Częstochowskiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK oraz Dyplomami Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach i inne. Wycieczki, biwaki, rajdy i obozy wędrowne opisano w ośmiu tomach kroniki bogato ilustrowanej zdjęciami, w około 300 numerach periodyku „W naszym klubie” oraz na stronie internetowej www.pttkm2.obywatel.pl wyróżnionej drugą nagrodą przez Zarząd Główny PTTK.

Myszkowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada stronę internetową www.msm.jur.pl. Od listopada 2003 wydajemy również swój „Biuletyn Informacyjny”, za pośrednictwem którego przekazujemy członkom najważ­niejsze informacje i wydarzenia z życia Spółdzielni.

Listopad 2007

28

LIS

2007

948133

razy

czytano

356/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.