Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Przetarg nieograniczony na zmianę kolorystyki budynku przy ul. Sikorskiego 12 w Myszkowie.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg nieograniczony na zmianę kolorystyki budynku przy ul. Sikorskiego 12 w Myszkowie.

Rozmiar tekstu

A

A

A

Zarząd  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 11 Listopada 7, Myszków
Ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę kolorystyki budynku przy ul. Sikorskiego 12  w Myszkowie.


Szczegółowe warunki wykonania robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia , którą można odebrać w siedzibie zamawiającego.

Ofertę na wykonanie ww. robót należy składać w siedzibie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( sekretariat) w zamkniętej i opisanej kopercie.

„ Oferta na zmianę kolorystyki budynku przy ul. Sikorskiego  12 w Myszkowie.”


Roboty będą realizowane do    30.05.2008r.
Termin składania ofert do        17.10.2007r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.10.2007r.

Warunkiem udziału w przetargu będzie udokumentowana wpłata wadium w wysokości: 7 000,00zł płatnej w kasie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 11 listopada 7 lub na konto:

PKO S.A. O/Myszków – 17 10202498 0000 810200179713, 

ING BSK o / Myszków-64 10501168 10000022 4125 0634.

Kryteria wyboru oferty
- cena – 80%
- referencje – 20 %
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie  przetargu bez podania przyczyny.


Myszków, dn. 08.10.2007r.

09

PAŹ

2007

936158

razy

czytano

405/433

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.