Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w 2024 roku

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w 2024 roku

Rozmiar tekstu

A

A

A

Uchwała Nr 2 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe, w którym bilans Spółdzielni za rok 2023 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 45.033.235,34 zł.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 55 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 3/ 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 55 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 4 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 55 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 4/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 5 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Spółdzielni

Uchwala

Udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Elżbiety Matysiewicz za 2023 r. 

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowały 53 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymujących się były 2 osoby.

W wyniku powyższego, uchwała nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 6/ 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Z – cy Prezesa ds. GZM Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Spółdzielni

Uchwala

udzielić absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. GZM Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewy Danek za 2023 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowały 52 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymujących się były 3 osoby.

W wyniku powyższego, uchwała nr 6/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 7 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: rozliczenia zysku bilansowego za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

Zysk bilansowy za 2023 r. w kwocie 287.393,48 zł., przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na działalności mieszkaniowej za 2023 r.

 

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowały 54 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymujących się była 1 osoba.

W wyniku powyższego, uchwała nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 8 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: rozwiązania umowy o oddanie terenu w wieczyste użytkowanie.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

§ 1

Rozwiązać umowę o oddanie terenu w wieczyste użytkowanie, którego właścicielem jest Gmina Myszków, w części dotyczącej działki o nr geod. 10133/1, położonej w Myszkowie stanowiącej drogę dojazdową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.  

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 55 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

 

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 9 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

w sprawie: rozwiązania umowy o oddanie terenu w wieczyste użytkowanie.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 30 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwala

§ 1

Rozwiązać umowę o oddanie terenu w wieczyste użytkowanie, którego właścicielem jest Gmina Myszków, w części dotyczącej działki o nr geod. 10138/7, 10138/8, położonej w Myszkowie przy ul. 11-go Listopada, zajętej pod pas drogowy stanowiący dojazd do garaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.  

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 55 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 55 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 9/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała Nr 10 / 2024

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

odbytego w 3 częściach w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie

Uchwala

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wykonania: wniosków i uchwał podjętych na 3 częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 3 częściach Walnego Zgromadzenia,

na 51 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 51 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących się było 0 osób.

W wyniku powyższego, uchwała nr 10/2024 Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 03.06.2024 r. do 05.06.2024 r.  została podjęta.

     Podpisy Kolegium

Walnego Zgromadzenia

17

CZE

2024

88

razy

czytano

3/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.