Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z A W I A D O M I E N I E

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 28 ust. 2 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 3 częściach, w następujących terminach:   

 

 I część Walnego Zgromadzenia   - 03.06.2024 r. godz. 1600                   

 II część Walnego Zgromadzenia - 04.06.2024 r. godz. 1600                  

 III część Walnego Zgromadzenia - 05.06.2024 r. godz.1600                  

 

 Na dzień 12.06.2024 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 03.06.2024 r. o godz. 1600 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach:

ul.Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A;

ul.E.Kwiatkowskiego: 7, 9;

ul.Strażacka: 35;

ul.PCK 1;

ul.Kościuszki: 28A, 68/70;

ul.Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A;

ul.Sucharskiego:  52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 84, 86, 78, 

                            80;

ul.Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59. 

 

W dniu 04.06.2024 r. o godz. 1600 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach:

ul.11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24;

ul.Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18;

ul.1-go Maja 47.

 

W dniu 05.06.2024 r. o godz. 1600 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach:

ul.Wyszyńskiego: 13, 15, 15A;

ul.11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34;

ul.Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C;

ul.Sucharskiego 40.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 1600.

 

Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7.

 

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz z protokółem Kolegium Walnego Zgromadzenia odbytego w 2023 r.

Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul.

11-go listopada 7, pokój nr 2 lub sekretariacie Spółdzielni.

 

Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni

     do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

  1. Wybór Prezydium Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia odbytego

    w dniach od 05.06.2023 r. do 07.06.2023 r.

    6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji   

         mandatowo – skrutacyjnej.

    7.  Wybór Komisj: mandatowo – skrutacyjnej

                               wnioskowej

    8.  Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie 

         prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.    

    9.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r. - dyskusja nad

         sprawozdaniem.

    10.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. - dyskusja 

    nad sprawozdaniem.

    11.Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych

         z lustracji, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni 

         Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2022 r.

    12.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r. w przedmiocie oceny 

         działalności finansowej Spółdzielni.

    13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

     za 2023 r.

    14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

    z działalności Spółdzielni za 2023 r.

    15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

         z działalności za 2023 r.

    16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 r. dla:

               a) Prezesa Zarządu   - Elżbiety Matysiewicz

               b) Z – cy Prezesa ds. GZM - Ewy Danek

     17.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2023 r.

     18.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych przez  

          Spółdzielnię.

     19.Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej.

     20.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do

     wykonania wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu.

     21.Zakończenie obrad.

           

                                                                                Zarząd

                                                    Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie.

 

 

 

 

 

 

 

07

MAJ

2024

139

razy

czytano

3/435

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.