Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Uwaga Przetarg

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uwaga Przetarg

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Myszków dn.15.03.2021r.  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż nieruchomości- lokalu nr 47 ,  kat. M- 2, o powierzchni użytkowej 37,10m2, 1– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji ( na parterze  ) w budynku przy ul. Sikorskiego 12A w Myszkowie wyposażonego w instalacje: wodociągowo-kanalizacyją, wewnętrzną  elektryczną.


 Cena wywoławcza wynosi: 100.000,00 zł.

Osoby  zainteresowane  nabyciem  lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Spółdzielni /pokój nr  4/  lub doręczenie na adres: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Przetarg na lokal przy ul. Sikorskiego 12A/47 wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 12.04.2021r.  , godz. 12.30  Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 12.04.2021r. o godz. 13.30  
Informujemy o możliwości wcześniejszego oglądania lokalu.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do przetargu w terminie do dnia otwarcia kopert.

Wadium w wysokości 5000  zł  (5% ceny wywoławczej) płatne jest przelewem na rachunek  bankowy:

– PKO BP o/Myszków      17 1020 2498 0000 8102 0017 9713

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni : www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.


Bliższych informacji dotyczących  przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 )  lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.


                                                                                    ZARZĄD

                                                            Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 

15

MAR

2021

826945

razy

czytano

419/435

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.