Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU sprzedaż nieruchomości gruntowej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O PRZETARGU sprzedaż nieruchomości gruntowej

Rozmiar tekstu

A

A

A

      Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej pawiolonem usługowym  położonej w Myszkowie przy ul.Prymasa Wyszyńskiego na dz. Nr 6407/1, 10131/17, 10131/8.


 Cena wywoławcza wynosi: 454.000,00 zł

Osoby  zainteresowane  nabyciem  nieruchomości  proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Spółdzielni /pokój nr  4/  lub doręczenie na adres:  

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Przetarg na sprzedaż na nieruchomości gruntowej zabudowanej  pawilonem usługowym  położonej przy ul.Prymasa Wyszyńskiego  na dz. NR 6407/1, 10131/17, 10131/18" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 19.02.2020r.  , godz. 12.00  Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.02.2020r.o godz. 13.00  

Wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest w załączniku na stronie internetowej Spółdzielni : www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących  przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 )  lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.

                                                                                     ZARZĄD
                                                            Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


WZÓR oferty                                           

  ………………………, dnia 

 

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. 11 Listopada 7


OFERTA


na sprzedaż nieruchomości

1. Oferta dotyczy nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.    Dane oferenta :

-   imię i nazwisko : ……………………………...........................................

-  adres zamieszkania ( dokładny) : …………………………………………

-  nr telefonu do kontaktu : …………………….........………………………..

3.   Proponowana kwota : ……………………….....................…………. zł (słownie :  ……………………………………………….)

4.   Oświadczam , że  :

-  przyjmuję bez zastrzeżeń do wiadomości stan techniczny nieruchomości  i nie   będę wnosił/-ła roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku   wygrania przetargu,

-   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z   przeprowadzanym postępowaniem przetargowym.


………………………….

    Czytelny podpis oferenta


 
30

STY

2020

849807

razy

czytano

423/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.