Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU_ul. Sikorskiego 12A/47_2020-07-09, 18:00

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O PRZETARGU_ul. Sikorskiego 12A/47_2020-07-09, 18:00

Rozmiar tekstu

A

A

A


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 47 ,  kat. M- 2, o powierzchni użytkowej 37,10 m2, 1– pokojowego, zlokalizowanego na I kondygnacji  (parter) w budynku przy ul. Sikorskiego 12A w Myszkowie wyposażonego w instalację , wodociągowo-kanalizacyją, wewnętrzną elektryczną

                            Cena wywoławcza wynosi: 87.000,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Spółdzielni /pokój nr  4/  lub doręczenie na adres :Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Przetarg na lokal przy ul. Sikorskiego 12 A/47"  wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia 30.07.2020r., godz. 12.00  

Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 30.07.2020r o godz. 12.30 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do przetargu do dnia otwarcia ofert.

Wadium w wysokości 4350 zł (5%ceny wywoławczej)płatne jest przelewem na rachunek bankowy

PKO BO o/Myszków 17 1020 2498 0000 8102 0017 9713

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni : www.msm.jur.pl  lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 ) lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.

 

                                                                                     ZARZĄD

                                                            Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Przeprowadzenia Przetargu dostępny również w zakładce Akty prawne

27

KWI

2020

440014

razy

czytano

429/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.