Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

 Z A W I A D O M I E N I E                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 28 ust. 2 Statutu,  zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 3 częściach, w następujących terminach:   
 
 I część Walnego Zgromadzenia   - 10.06.2019 r.                    
 II część Walnego Zgromadzenia  - 11.06.2019 r.                    
 III część Walnego Zgromadzenia - 12.06.2019 r.                    
 
 Na dzień 19.06.2019 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

W dniu 10.06.2019 r. odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 
ul.Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A;
ul.E.Kwiatkowskiego: 7, 9;
ul.Strażacka: 35;
ul.PCK 1; 
ul.Kościuszki: 28A, 68/70;
ul.Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A;
ul.Sucharskiego:  52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 84, 86, 78,  
                              80;
ul.Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59. 

W dniu 11.06.2019 r. odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach : 
ul.11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24; 
ul.Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18;
ul.1-go Maja 47.

W dniu 12.06.2019 r. odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach : 
ul.Wyszyńskiego: 13, 15, 15A;
ul.11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34;
ul.Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C;
ul.Sucharskiego 40.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00. 
Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7 .
Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz z protokółem Kolegium Walnego Zgromadzenia odbytego w 2018 r. 
Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.

Porządek obrad  każdej części Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego 
     w dniach od 04.06.2018 r. do  07.06.2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji : mandatowo – skrutacyjnej wnioskowej 
8. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie  
       prawidłowości zwołania Walnego  Zgromadzenia.     
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. -  dyskusja nad  
       sprawozdaniem.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. - dyskusja nad  
       sprawozdaniem.
11. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. w przedmiocie oceny działalności  
      finansowej Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za   
       2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 
       z działalności Spółdzielni za 2018 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z  działalności    
       za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. dla: 
                            a) Prezesa Zarządu   -  Elżbiety Matysiewicz
                            b) Z – cy Prezesa ds. GZM  -  Ewy Danek
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2018 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia  może zaciągnąć.
19.  Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej MSM.     
20.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady  
       Nadzorczej MSM.
21.  Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości  użytkowanych  przez   
       Spółdzielnię.
22.  Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej. 
23.  Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania  
       wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu.
24.  Zakończenie obrad.


                                                                       Z A R Z Ą D             
                                              Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
                                                                      w Myszkowie  


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie . 
 


16

MAJ

2019

47824

razy

czytano

61/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.