Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Komunikat

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Komunikat

Rozmiar tekstu

A

A

A
Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie przypomina o obowiązku aktualizacji danych w zakresie:

1/ dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. 

Prosimy o składanie oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym oraz sposobie gromadzenia odpadów komunalnych w siedzibie MSM, pokój nr 9.
Niniejsze informacje są niezbędne w celu ustalenia wysokości miesięcznej opłaty.

2/dotyczącym weryfikacji informacji zawartych w dokumentach członkowskich, dokumentach lokalu mieszkalnego/garażu.

Prosimy o doręczenie kopii stosownych dokumentów i/lub złożenie pisemnego oświadczenia we wszelkich przypadkach dotyczących zaistniałych zmian, a w szczególności: 

-zbycia/nabycia prawa odrębnej własności lokalu,

-zawarcia związku małżeńskiego i rozszerzenia wspólnoty majątkowej małżeńskiej na prawo do lokalu w przypadku posiadania prawa przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, 

-ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej i podziale majątku dorobkowego w części dotyczącej prawa do lokalu/do wkładu mieszkaniowego, 

-ustania małżeństwa w wyniku rozwodu, podziale majątku dorobkowego w części dotyczącej prawa do lokalu/do wkładu mieszkaniowego, wskazania komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 

-zgonu osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie/własnościowe), odrębna własność lokalu lub najem,

-kręgu spadkobierców ustalonych w drodze postępowania sądowego lub poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Niniejsze informacje są niezbędne w celu weryfikacji danych zawartych w aktach oraz rozstrzygnięcia kwestii członkostwa.
 
Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie MSM, pokój nr 1. 


Zarząd MSM w Myszkowie 

16

LIP

2018

271579

razy

czytano

74/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.