Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY

Filtrowanie aktualności

data od

data do

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY

Rozmiar tekstu

A

A

A


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1.    Administratorem danych osobowych jest Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z  siedzibą w Myszkowie, ul. 11 Listopada 7, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152114, (dalej: "Spółdzielnia"). Dane  kontaktowe Spółdzielni : tel. 34 313 13 48, adres e-mail:  biuro@msm.jur.pl. 
 2.    W Spółdzielni funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować pod adresem email: abi@msm.jur.pl., tel. 34 313 50 80.


Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu są wykorzystywane w następujących celach:
 
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub innych zobowiązań umownych   dotyczących użytkowania lokali (podstawa prawna: wykonanie umowy – art. 6 ust.1   pkt b RODO),
  2. wykonania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych ( podstawa prawna:   obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 pkt c RODO), a w szczególności:
 
  1) rozliczania opłat z tytułu użytkowania lokali: opłat eksploatacyjnych, opłat za   administrowanie, czynszu, opłat niezależnych od spółdzielni (np. opłat za  wywóz  odpadów komunalnych, podatków, opłat za dostawę wody i CO),
  2) wykonywania obowiązków Spółdzielni, w tym prowadzenia rejestru członków   Spółdzielni,
  3) przeprowadzania lustracji działalności Spółdzielni ,
  4) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych.

 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym prowadzeniadziałań  windykacyjnych (podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1  pkt f  RODO),
 4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne(podstawa  prawna : nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 pkt f  RODO), 
 5. realizacji innych obowiązków wynikających ze Statutu Spółdzielni(podstawa  prawna: nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 pkt f  RODO).

Pewne Państwa dane uzyskujemy w sposób pośredni: np., jeśli będą Państwo płacić za pośrednictwem banku, to Spółdzielnia wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego rachunku bankowego dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, ewentualnie w celu dokonania zwrotów, w celu dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w  wykonywaniu naszych czynności:
 1) realizującym usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne lub budowalne,
 2) dokonującym odczytów i rozliczeń zużycia mediów,
 3) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam  narzędzia teleinformatyczne,
 4) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną,  podatkową,
 5) podmiotom świadczących usługi doręczania korespondencji na podstawie  zawartej umowy,
 6) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji przez nas działalności  społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2) podmiotom przeprowadzającym lustracje spółdzielni mieszkaniowych;
 3) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,  podatkowych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie, w jakim staną się  administratorem danych;
 4) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji prowadzonej przez nas  działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia: 
 
 1. prawo dostępu do danych osobowych, 
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu oraz przeniesienia danych. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie MSM lub dzwoniąc pod numer 34 313 50 80 (aktualny dane dostępne na stronie www.msm.jur.pl). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

15

MAJ

2018

614151

razy

czytano

76/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.