Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie.

Rozmiar tekstu

A

A

A

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 3 częściach, w następujących terminach:  
 
 I część Walnego Zgromadzenia   - 06.06.2016 r.                   
 II część Walnego Zgromadzenia  - 07.06.2016 r.                   
 III część Walnego Zgromadzenia - 08.06.2016 r.                   
 
 Na dzień 15.06.2016 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

W dniu 06.06.2016 r. odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach:
ul. Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A;
ul. E.Kwiatkowskiego: 7, 9;
ul. Strażacka 35;
ul. PCK 1;
ul. Kościuszki: 28A, 68/70;
ul. Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A;
ul. Sucharskiego: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
ul. Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59;
dla członków oczekujących.

W dniu 07.06.2016 r. odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach :
ul. 11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24;
ul. Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18;
ul. 1-go Maja 47.

W dniu 08.06.2016 r. odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach :
ul. Wyszyńskiego: 13, 15, 15A;
ul. 11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34;
ul. Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C;
ul. Sucharskiego 40.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00.
Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7.

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia .
Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr 2 i 6.


Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia:

1.    Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od   15.06.2015 r. do 18.06.2015 r.    
4.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji mandatowo –   skrutacyjnej.
5.       Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.    
6.     Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.    
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności Spółdzielni za 2015 r. – dyskusja nad    sprawozdaniem.
8.    Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r. – dyskusja nad sprawozdaniem. 
9.    Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r. w przedmiocie oceny działalności finansowej  Spółdzielni.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. 
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2015 r.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 r. dla:

a) Prezesa Zarządu  -  Elżbiety Matysiewicz
b) Z – cy Prezesa ds. GZM  -  Ewy Danek

15.     Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2015 r.
16.    Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych przez Spółdzielnię.
17.    Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania  wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu .
19.    Zakończenie obrad.                                        Z A R Z Ą D            
                           Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
                                        w Myszkowie 
                                      
 

29

KWI

2016

311

razy

czytano

93/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.