Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z A W I A D O M I E N I E

Rozmiar tekstu

A

A

A

                                            Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie.                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 4 częściach,w następujących terminach :   

 

 I część Walnego Zgromadzenia   - 17.06.2013 r.                    

 II część Walnego Zgromadzenia  - 18.06.2013 r.                    

 III część Walnego Zgromadzenia - 19.06.2013 r.                    

 IV część Walnego Zgromadzenia  - 20.06.2013 r. 

 

 Na dzień 27.06.2013 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

 

W dniu 17.06.2013 r. odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

ul.Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A ;

ul.E.Kwiatkowskiego: 7, 9 ;

ul.Strażacka 35 ;

ul.PCK 1 ;

ul.Kościuszki: 28A, 68/70 ;

ul.Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A .

 

W dniu 18.06.2013 r. odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

ul.11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24; 

ul.Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18 ;

ul.1-go Maja 47.

 

W dniu 19.06.2013 r. odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

ul.Wyszyńskiego: 13, 15, 15A ;

ul.11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34 ;

ul.Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C ;

ul.Sucharskiego 40.

 

W dniu 20.06.2013 r. odbędzie się IV część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

ul.Sucharskiego: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;

ul.Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59;

dla członków oczekujących .

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00.

Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7 .

 

 

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia . 

Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.

 

Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od18.06.2012 r. do 22.06.2012 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej .

5. Wybór Komisji : mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej 

6. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

7. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej, w sprawie wykluczenia z grona członków  Spółdzielni oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności Spółdzielni za 2012 r. – dyskusja nad sprawozdaniem.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 r. – dyskusja nad sprawozdaniem.

10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r. w przedmiocie oceny działalności finansowej Spółdzielni .

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2012 r. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. dla:

     a) Prezesa Zarządu   -  Elżbiety Matysiewicz

     b) Z – cy Prezesa ds. GZM -  Jolanty Pikuła

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2012 r.

16.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru delegata i z-cy delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie .

17.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych przez Spółdzielnię 

18.Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej .

19.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu . 

20. Zakończenie obrad .    

 

Z A R Z Ą D

Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Myszkowie

  

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie. 

 

 

  Maj 2013

16

KWI

2013

877789

razy

czytano

168/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.