Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Rosną ceny za śmieci

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rosną ceny za śmieci

Rozmiar tekstu

A

A

A

Weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, nakładająca na gminę obowiązek gospodarki odpadami. Do gminy należy wybór firmy zajmującej się wywozem i określenie pozostałych warunków związanych z nowym systemem odprowadzania odpadów. 

Od 1 stycznia 2012 r. – zaczął działać rejestr działalności regulowanej i gmina od tego dnia nie wydawała zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostali zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostały regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
Od 1 stycznia 2013 r. – zaczęły obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy były zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Ustawa powstała w trosce o środowisko naturalne i ma zapobiec wywożeniu śmieci na dzikie wysypiska i do lasów. Ta haniebna praktyka dotyczy przede wszystkim mieszkańców wsi i prywatnych posesji, ale ustawodawca walcząc z procederem swymi postanowieniami objął również mieszkańców budynków wielorodzinnych. Wiadomo, że oni nie wywożą śmieci do lasu i po części dlatego nowe prawo budzi tyle pytań i kontrowersji. 

Przede wszystkim stawka

Radni myszkowscy ustalili już koszty za wywóz śmieci. Teraz mamy płacić 8 złotych od osoby, jeśli nasze śmieci będą posegregowane. W innym przypadku będzie to złotych 16zł. W niedalekich Żarkach ustalono kwoty odpowiednio 7 i 12 zł. Może się to wydawać dziwne wziąwszy pod uwagę różnice w kosztach wywozu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, które w Myszkowie z pewnością będą mniejsze; tu w jednym osiedlowym śmietniku znajdują się odpady od kilkuset użytkowników, co w miejscowościach o niewielkiej  liczbie osiedli za to większości prywatnych posesji - raczej nie występuje. 

Jak segregować?

To także ogromny problem, bo o ile właściciele prywatnych posesji mogą sobie pozwolić na używanie nawet kilku pojemników na poszczególne frakcje odpadów, to w przypadku zamieszkiwania w blokach rzecz się wydaje niewykonalna. Dlatego też zarząd MSM trzykrotnie odbył robocze spotkania z pracownikami urzędu miasta odpowiedzialnymi za wdrożenie Ustawy, w celu nakreślenia im specyfiki gospodarowania odpadami w budynkach wielorodzinnych. Zwrócono uwagę na wątpliwości jakie są udziałem mieszkańców i uzyskano obietnicę, że nasze sugestie będą wzięte pod uwagę przy realizacji postanowień Ustawy. Jedną z najważniejszych jest wysokość stawki. Płacąc obecnie sumę 6.50 zł od osoby za śmieci nieposegregowane trudno zaakceptować propozycję wielokrotnie ją przewyższającą. Dlatego zarząd z całą stanowczością domagał się dostosowania stawki i warunków odbioru odpadów do możliwości finansowych i logistycznych naszych mieszkańców. 

Najważniejszy jest przetarg

Ogłoszenie przetargu na wybór firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci ma nastąpić jeszcze w marcu, ale rozstrzygnięcie nie wcześniej jak w maju, więc dopiero wówczas będzie można mówić o konkretach dotyczących wysokości stawki. Zarząd postuluje o ustanowienie jej na poziomie niewiele tylko wyższym od dotychczasowego, bowiem w niektórych rodzinach opłaty za śmieci mogą się stać bardzo poważnym obciążeniem zwiększającym znacznie i tak horrendalny dług mieszkańców wobec spółdzielni. Obecnie to 3 mln 700 tys. 

- W najbliższych dniach rozprowadzimy oświadczenia, w których będą  mogli państwo zadeklarować sposób oddawania nieczystości w postaci posegregowanej lub nie. My ze swej strony gorąco zachęcamy do segregowania odpadów. To na dłuższą metę i tak nieuniknione, ponieważ przepisy unijne wymuszają racjonalne gospodarowanie odpadami, ale przede wszystkim dlatego, że opłata, którą będziemy musieli przekazać do Urzędu Miasta i co za tym idzie obciążyć nią mieszkańców, będzie znacząco niższa – mówi prezes MSM Elżbieta Matysiewicz.

kwiecień 2013

28

MAR

2013

550910

razy

czytano

166/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.