Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

historii MSM

Filtrowanie aktualności

data od

data do

historii MSM

Rozmiar tekstu

A

A

A

18.03.1962 roku w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie, w obecności 40 kandydatów odbyło się pierwsze założycielskie zgromadzenie członków. Powstała Myszkowska Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana przez Sąd Powiatowy w Sosnowcu 29.10.1962 roku pod Nr R.S. 844 XV.

Podjęto ustalenia w sprawie wybudowania 4 budynków mieszkalnych o 84 mieszkaniach i 3,548 m2 powierzchni użytkowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Myszkowie.

W sierpniu 1964 roku oddano do eksploatacji pierwszy budynek przy ul. Kościuszki 28 A o 17 mieszkaniach i 717 m2powierzchni użytkowej. W dniu 11.12.1966 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni na Myszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Myszkowie. Nazwa ta została wpisana do rejestru przez Sąd Powiatowy w Częstochowie w dniu 6.09.1967 roku. Obecnie Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana jest w Rejestrze Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Na dzień 31.12.2009 roku Spółdzielnia zrzeszała 2956 członków, w tym 249 członków oczekujących. Zarejestrowanych jest też 292 kandydatów na członków. Stosownie do wpisu w KRS przedmiotem działalności Spółdzielni jest – Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Obecnie zasoby Spółdzielni to: 28,0664 ha gruntu, 74 budynki mieszkalne, w których znajduje się 2715 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 137.588,68 m2, 5 pawilonów handlowo– usługowych, 7 ciągów garażowych, zawierających łącznie 284 garaże.

Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 6 osiedlach mieszkaniowych. Po długim okresie inwestowania trwającym od 1962 roku do 2002 roku, a więc 40 lat Zarząd Spółdzielni dostosowuje organizację zarządzania zasobami mieszkaniowymi do zwiększającego się zakresu zadań remontowych, którego głównym zadaniem jest konserwacja budynków i urządzeń osiedlowych w znacznym stopniu przedłużające okres ich użytkowania.

Członkowie Spółdzielni kształtują jej działalność poprzez uczestnictwo w jej organach którymi są: Walne Zgromadzenie, RADA NADZORCZA składająca się z 9 członków działających w komisjach: Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Rewizyjnej i Społeczno-Wychowawczej, ZARZĄD 2-osobowy.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 36 pracowników etatowych w tym 22 pracowników umysłowych i 14 pracowników fizycznych. Od początku istnienia Spółdzielni oprócz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków prowadzona była na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielczych działalność socjalna i kulturalna. Komisja Społeczno-Wychowawcza czuwała nad organizacją zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w postaci: ćwiczeń korekcyjnych, spotkań wigilijnych, odwiedzin chorych, kursów językowych, kroju i szycia, półkolonii, Mikołajek, Dnia Dziecka i Matki. Dla zorganizowania tych imprez korzystano z pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury. W 1974 roku oddano do użytku Świetlicę MSM, gdzie odbywały się seanse filmowe, pogadanki, różnego rodzaju kursy,

pokazy, spotkania rodzin dzieci niepełnosprawnych, próby zespołów muzycznych i tanecznych.

Działały sekcje wędkarska i filatelistów. W świetlicy organizowane były ferie zimowe, akcje: „Lato”, Choinka, Mikołajki, Dzień Dziecka, Matki, Andrzejki. Na stałe działały przy Spółdzielni Koła Muzyczne i Plastyczne. Koło Muzyczne skupiały młodzież grającą na instrumentach i śpiewającą w dziecięcych zespołach. Młodzież z Koła Muzycznego brała czynny udział w życiu Spółdzielni i miasta uczestnicząc w różnych imprezach i konkursach. Największe osiągnięcia mieli uczestnicy Koła Plastycznego tworzący przepiękne dzieła uznane w kraju i za granicą. Prace naszych dzieci zawędrowały do niezliczonych miejscowości w Polsce, a także do: Indii, Japonii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Egiptu i innych, zdobywając międzynarodowe medale, nagrody i wyróżnienia.

Przy Spółdzielni działały również kluby: Akwarystów, TKKF, „Relax” i Łączności. Od 17.04.1978 roku działa przy naszej Spółdzielni znany w całej Polsce Klub osiedlowy PTTK „M-2”. Startując w Konkursach Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK uzyskał 12-krotnie I, 5- krotnie II i 3-krotnie III miejsce. Za swą aktywną działalność wyróżniony został między innymi: Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Częstochowskiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK oraz Dyplomami Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu

Głównego PTTK, Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach i inne. Wycieczki, biwaki, rajdy i obozy wędrowne opisano w dwunastu tomach kroniki bogato ilustrowanej zdjęciami, w około 300 numerach periodyku „W naszym klubie” oraz na stronie internetowej www.m2.myszkow.pttk.pl, wyróżnionej drugą nagrodą przez Zarząd Główny PTTK.

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada stronę internetową www.msm.jur.pl

Od listopada 2003 roku wydajemy również swój „Biuletyn Informacyjny”, a od 2006 roku gazetę  mieszkańców „Nasz Dom”, za pośrednictwem której przekazujemy członkom najważniejsze informacje i wydarzenia z życia Spółdzielni.

09

STY

2013

709680

razy

czytano

290/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.