Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Maszty legalne i nielegalne

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Maszty legalne i nielegalne

Rozmiar tekstu

A

A

A

Na naszych blokach pojawił się kolejny maszt kratowniczy. Jego wyjątkowa wysokość nie mogła ujść uwadze mieszkańców, dlatego też z niepokojem  zwrócili się do MSM z pytaniami, czy przypadkiem nie będą na nim zainstalowane przekaźniki telefonii komórkowej, której sygnał, jak przytaczają ze znanych sobie przykładów, może być bardzo szkodliwy dla zdrowia. 

Na naszych blokach znajduje się już sześć masztów kratowniczych i dwa gniazda anten satelitarnych. Na wszystkich masztach zainstalowano system urządzeń tzw. radio linie do przekazu sygnału szerokopasmowego Internetu. Z całą pewnością – o czym zapewniają nas dostawcy, a podpisaliśmy z nimi szczegółowe umowy i odebraliśmy dokumentację dopuszczającą urządzenia do pracy - nie są to i nie będą maszty do instalacji anten przekazujących sygnał w jakikolwiek sposób szkodzący zdrowiu mieszkańców. 

Dodatkowo MSM zażądała od wszystkich dostawców Raportu O Oddziaływaniu Na Środowisko tych urządzeń. Ów dokument, wydany przez wydział ochrony środowiska, ma potwierdzić zupełne bezpieczeństwo dla zdrowia podczas pracy tych urządzeń. 

Niestety nie ze wszystkimi dostawcami współpraca odbywa się prawidłowo, bowiem z sześciu działających masztów tylko pięć działa w uzgodnieniu z MSM. Oto one:

Blok Kościuszki 68/70 – firmy Marton i HiTech – dwa maszty
Blok Sucharskiego 64 – firma Desiere – jeden maszt
Blok Sucharskiego 40 – firma Alfazone – jeden maszt
Blok Sucharskiego 58 – firma Multikom – jeden maszt

Maszt funkcjonujący na bloku 11Listopada 13 działa nielegalnie i w tym przypadku Spółdzielnia nie może zagwarantować mieszkańcom, że zainstalowane na nim urządzenia są całkowicie niegroźne dla zdrowia. Mimo usilnych starań zarządu MSM, właściciel już dwa lata uchyla się od podpisania stosownej umowy.
Również bez zgody MSM działa gniazdo anten satelitarnych na bloku przy ulicy Wyszyńskiego 16. Tu również właściciel odmawia podpisania umowy.

Po co nam te maszty

Kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze urządzenia przekazujące szerokopasmowy sygnał przekazu internetowego nasz spółdzielnia nic o nich nie wiedziała. Instalowali je mieszkańcy (właściciele firm) bez jakiejkolwiek informacji i zapytania o zgodę. Ich częste wizyty na naszych dachach powodowały (i powodują) zniszczenie pokrycia i w konsekwencji niekończące się naprawy wywołane zgłaszaniem przecieków. Koszty, jakie z tego powodu ponosiła spółdzielnia, zadecydowały o powstaniu ewidencji dostawców i wymuszenia na nich opłat za korzystanie z powierzchni dachowej, ale także za prowadzenie na naszych zasobach instalacji kablowej w szybach technicznych, a tam gdzie to niemożliwe na powierzchni ścian piwnic i klatek schodowych. Dzięki podpisaniu umów udaje się w znacznej części pokryć koszty szkód wywołanych aktywnością dostawców Internetu. Niestety nie da się wszystkich zmobilizować do uiszczania opłat, bowiem są wśród mieszkańców dostawcy działający na dziko. Trudno ich zlokalizować, a usuwanie nieznanej i niezaznaczonej w żadnej dokumentacji instalacji na polecenie MSM może spowodować protesty mieszkańców, którzy korzystają z dzikich dostaw usług internetowych.

Zabronić czy nie

Wielu mieszkańców pyta, czy możemy zabronić stawiania masztów. Teoretycznie tak, ale taka decyzja musiałaby być podjęta w drodze szerokiej konsultacji z mieszkańcami, ponieważ to oni są odbiorcami oferowanej usługi . Poza tym każdy obywatel ma zagwarantowane konstytucyjne prawo wykonywania działalności gospodarczej i MSM nie może stać na drodze tej wolności. Jedyne co możemy to w jak największym stopniu dbać o strukturę zasobów, która narażona jest na uszczerbek w wyniku działań firm prowadzących tu swoją działalność.

Służebność przesyłu

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak każdy administrator zasobów mieszkaniowych musi wykazywać się gospodarnością w wydawaniu powierzonych środków finansowych, ale także do pozyskiwania, na ile to możliwe, dodatkowych. 
Przez nasze zasoby prowadzone są nie tylko wspomniane instalacje, ale także instalacje gazowe, wodociągowe, elektryczne i telekomunikacyjne. Do niedawna na mocy przepisów prawa spółdzielnie, a więc mieszkańcy będący właścicielami terenu i wybudowanych na tym terenie bloków, nie mogli czerpać z zarobkowej działalności firm korzystających ze spółdzielczych terenów, ale z dniem 3 sierpnia 2008 r. mocą art 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731) do polskiego prawodawstwa zostało wprowadzone pojęcie służebności przesyłu: 

Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, z mocy orzeczenia sądowego lub też na skutek zasiedzenia. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. 

Te zapisy dają Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również wszystkim właścicielom nieruchomości, możliwość egzekwowania opłat za przesył na ich terenie. Zwłaszcza w sytuacji MSM jest to uzasadnione, kiedy spojrzeć na plany różnego z rodzaju ciągami instalacji usytuowanych na naszym terenie. Trzeba pamiętać, że to my, mieszkańcy ponosimy koszty utrzymania infrastruktury, w którą co jakiś czas ingerują energetycy, gazownicy, wodociągowcy itp., wykonujący swoje działania naprawcze i inwestycyjne.  Ustanowienie służebności przesyłu na naszych terenach pozwoli na uzyskanie środków koniecznych do sfinansowania tych napraw.

Czerwiec 2012


14

CZE

2012

729541

razy

czytano

194/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Maszty na bloku 11Listopada 13 zainstalowane bez zgody MSM

Zdjęcie: Maszty na bloku 11Listopada 13 zainstalowane bez zgody MSM

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.