Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

APEL Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Filtrowanie aktualności

data od

data do

APEL Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Rozmiar tekstu

A

A

A

Dotyczy warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylowania pomieszczeń.

Za pośrednictwem gazety wydawanej przez SM ,,Myszków” pragnę przedstawić mieszkańcom zasady których stosowanie i przestrzeganie ma bezpośredni wpływ na bezpieczne eksploatowanie urządzeń grzewczo-kominowych oraz prawidłowe wentylowanie pomieszczeń. Apel wystosowała Korporacja w 2009roku w listopadzie jednak nie zaszkodzi przypomnieć Państwu o pewnych sprawach .

W ostatnim okresie czasu zakłady kominiarskie otrzymują wiele zgłoszeń od administracji budynków o  nieprawidłowym działaniu wentylacji , piecyków gazowo-kąpielowych oraz pieców grzewczych na paliwo stałe. Problemy te nasilają się w szczególności w okresie jesienno-zimowym i są najczęściej spowodowane niedostatecznym dopływem powietrza zewnętrznego do mieszkań.

Zgodnie z Polską Normą o wentylacji  dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkań niezależnie od rodzaju wentylacji winien wynosić co najmniej:
dla pomieszczeń kuchennych z oknem zewnętrznym wyposażonych w kuchnię gazową lub węglową  -70m3/h, dla pomieszczeń  łazienki minimum 50m3/h oraz znaczną  wielkość do spalania gazu lub węgla w urządzeniach grzewczo-kominowych stanowiących wyposażenia mieszkań.
Dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkań powinien odbywać się przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części okna lub ponad oknem , przez okna ze skrzydłami uchylno- rozwieranymi , górnym wywietrznikiem uchylnym lub górnym skrzydłem uchylnym a przy zastosowaniu stolarki okiennej bardzo szczelnej , dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych należy zapewnić przez urządzenia nawiewne  umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych.

Powyższy wymóg zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dz.U.nr.201 z 2008roku oraz Polskiej Normie o wentylacji.
Brak prawidłowego nawiewu powoduje osłabienie działania wentylacji a tym samym zwiększenie stężenia zanieczyszczeń powietrza, wilgoci, dwutlenku węgla, drobnoustrojów  oraz występuje skraplanie się pary wodnej  na wewnętrznych powierzchniach szyb.

Ma to bezpośredni wpływ na pogarszające się samopoczucie ,w mieszkaniu może pojawić się pleśń i zagrzybienie  oraz występują problemy ze spalaniem gazu lub innych materiałów opałowych w urządzeniach grzewczo-kominowych i zakłócenia w odprowadzeniu spalin w przewodach kominowych . Zdarzają  się przypadki , że gazowe podgrzewacze wody tzw. ,,Junkersy”  powodują zasysanie powietrza przez wywiewne kanały wentylacyjne lub w przewodach spalinowych powstaje tzw. Odwrotny ciąg powodujący wydostanie się spalin bezpośrednio do pomieszczeń mieszkalnych stwarzając zagrożenie zatruciem osób  tlenkiem węgla .

Należy podkreślić że zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych , użytkownik mieszkania odpowiada za napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych , natomiast obowiązkiem zarządzającego jest zapewnienie odpływu czyli sprawności przewodów wentylacyjnych ,spalinowych i dymowych. 


W ostatnim czasie niepokojące jest również że użytkownicy mieszkań montują wentylatory mechaniczne w kratkach wentylacyjnych kuchni i łazienek  stwarzając zakłócenie ciągu przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Przepisy  z zakresu Prawa Budowlanego zabraniają stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej w mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe lub gazowe przepływowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin do przewodu kominowego  a także w przypadku jeżeli w obiekcie występują zbiorcze przewody wentylacyjne.
Stosowanie wentylatorów w w/w  przypadkach może powodować przedostanie się spalin z przewodów spalinowych do mieszkań powodując zagrożenie utraty zdrowia i życia mieszkańców.
Niekorzystny wpływ na ciąg kominowy  w przewodach wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych ma coraz częściej występujący fakt niedogrzania mieszkań w szczególności tam gdzie zamontowane są podzielniki ciepła ponieważ dla zapewnienia prawidłowego ciągu w przewodach wentylacyjnych istotną rolę odgrywa różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz mieszkania.

Nadmiernie doszczelnione mieszkanie wbrew pozorom nie wpływa na uzyskanie oszczędności na kosztach ogrzewania lecz odwrotnie, przy słabo działającej wentylacji nie jest odprowadzana z mieszkania para wodna a powietrze o dużej wilgotności potrzebuje znacznie więcej ciepła do osiągnięcia pożądanej temperatury. Często mieszkańcy stwarzają zagrożenie zalepiając lub zamurowując kratki wentylacyjne –wywiewne lub zasłaniając kratki nawiewne usytuowane w dolnej części drzwi łazienkowych. Wszystkie wymienione czynniki mają negatywny wpływ na prawidłowość funkcjonowania przewodów kominowych a nieprzestrzeganie wytycznych z zakresu wentylowania pomieszczeń może być przyczyną tragedii ludzkich.

W oparciu o przepisy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994roku Dz.U. Nr.156 z 2006roku z późniejszymi zmianami oraz wydanymi do Ustawy przepisami wykonawczymi i normami przedmiotowymi.

 Z poważaniem Grzegorz Gąska mistrz kominiarski
 Członek Korporacji Kominiarzy Województwa Śląskiego.

Grudzień 2011

21

LIS

2011

802035

razy

czytano

215/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.