Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Czeka nas jubileusz/trochę historii

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Czeka nas jubileusz/trochę historii

Rozmiar tekstu

A

A

A

Mamy już 50 lat! Ten piękny jubileusz przyszło nam obchodzić w roku 2012, który ONZ proklamował Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. 

18.03.1962 roku w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie w obecności 40 kandydatów odbyło się pierwsze założycielskie zgromadzenie członków. Powstała Myszkowska Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Na początku było skromnie; jako jedną z pierwszych, podjęto wówczas uchwałę w sprawie wybudowania 4 budynków mieszkalnych o 84 mieszkaniach i 3.548 metrach kwadratowych powierzchni. W dniu 11.12.1966 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni na Myszkowska Spółdzielnię Mieszkaniową w Myszkowie. 

Teraz, po 50 latach działalności nasze zasoby powiększyły się ponad trzydziestokrotnie. Dysponujemy znaczną ilością  budynków (74)  w których mieści się  2715 mieszkań o ogólnej powierzchni 137.588,68 m2. Skupiamy 2846 członków, w tym 240 członków oczekujących Zarejestrowanych jest też 287 kandydatów na członków.
Nasze zasoby mieszczą się na 24,0135 ha gruntu. MSM jest właścicielem wielu lokali użytkowych w tym 5 pawilonów handlowo – usługowych, które wraz z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych zajmują 4.168,59 m2 pow. użytkowej.  Mamy 7 ciągów garażowych zawierających łącznie 284 garaże o łącznej powierzchni 4.598.33 m2.
Członkowie Spółdzielni działają w jej organach, którymi są: RADA NADZORCZA składająca się z 9 członków pracujących w komisjach: Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Rewizyjnej i Społeczno – Wychowawczej.  Od 9 lat Spółdzielnią kieruje Zarząd w osobach: Prezes Elżbieta Matysiewicz, Z-ca Prezesa Jolanta Pikuła i Pełnomocnik Zarządu – Główna Księgowa Jadwiga Walczyk. 
Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 36 pracowników etatowych, w tym 21 pracowników biurowych i 15 pracowników zatrudnionych w dziale remontowo – naprawczym.
 Od początku istnienia Spółdzielni, obok zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, prowadzona jest działalność socjalna i kulturalna. Komisja Społeczno-Wychowawcza czuwa nad organizacją zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 1974 r. Oddano do użytku Świetlicę MSM, gdzie koncentrowała się działalność społeczno-wychowawcza. Młodzież działająca w Kole Muzycznym, które istniało do 2005, brała udział w wielu konkursach muzycznych na terenie miasta i województwa. Nasze zespoły koncertowały podczas najważniejszych wydarzeń artystycznych odbywających się w mieście. Członkowie zespołów muzycznych zdobywali nagrody i wyróżnienia. Występowali na scenach lokalnych, ogólnopolskich i w telewizji. Niektórzy z nich ukończyli studia muzyczne i na stałe związali się z muzyką zasilając w ten sposób wykwalifikowaną kadrę artystyczną naszego miasta.
Ogromne osiągnięcia mają uczestnicy Koła Plastycznego tworzący przepiękne dzieła uznane w kraju i za granicą. Prace naszych dzieci zawędrowały do niezliczonych miejscowości w Polsce, a także do Indii, Japonii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Egiptu i innych zdobywając międzynarodowe medale, nagrody i wyróżnienia.
Przy Spółdzielni działały również kluby: Akwarystów, TKKF, „Relax” i Łączności. 
Od 17.04.1978 r. Działa przy naszej Spółdzielni znany w całej Polsce Klub osiedlowy PTTK „M – 2”. W okresie od założenia (tj. od 17 IV 1978 r.) do 31 VIII 2011 r. Klub Osiedlowy PTTK „M-2” zorganizował 1120 imprez (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wędrowne), w których udział wzięło 20811 uczestników (w tym 15365 na rowerach).  Zdecydowana większość z tych wyjazdów to imprezy dla rowerzystów; ten, kto wybrał się na wszystkie wycieczki i wędrówki kolarskie, musiał na swym jednośladzie pokonać 85914 km. Członkowie klubu  w tym okresie zdobyli  2469 odznak  turystycznych i krajoznawczych  (w tym tak nobilitujące w środowisku kolarskim, jak KOT duża złota i KOT za wytrwałość, odznaka rajdu kolarskiego dookoła Polski w wersji małej i dużej, Szlakami zamków w Polsce, Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411). W okresie 2001-2006 myszkowianie oznakowali 6 szlaków turystyki rowerowej łącznej długości 231 km. Co roku organizują urodzinowy zlot klubowy, prażonki, sprzątanie Jury, a co jakiś czas podejmują się organizacji ogólnopolskiego zlotu: w 1989 r. zorganizowali 29 centralny zlot turystów kolarzy w Częstochowie Aniołowie dla 599 cyklistów, a w 2010 r. 50 ogólnopolski zlot p.t.kol. dla 569 rowerzystów na Będuszu. W ciągu 33-letniej działalności klub 17-krotnie zajmował I, 9-krotnie II i 5-krotnie III miejsce w dorocznym konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na najaktywniejsze w działalności ogniwo osiedlowe o profilu kolarskim. Za aktywną działalność Klub był wyróżniony srebrną (1987) i złotą (1997) Odznaką Honorową PTTK, Dyplomem Marszałka Woj. Śląskiego (2010). Założycielem Klubu i prezesem od początki jego istnienia jest Pan Marian Kotarski, który od 2011 pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Myszkowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada stronę internetową www.msm.jur.pl. Od listopada 2003 wydajemy również swój organ prasowy Gazeta Mieszkańców Nasz Dom, za pośrednictwem którego przekazujemy członkom najważ¬niejsze informacje i wydarzenia z życia Spółdzielni.

wrzesień 2011

08

WRZ

2011

336375

razy

czytano

226/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.