Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Walne Zgromadzenie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Walne Zgromadzenie

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 5 częściach,w następujących terminach :  
 
 I część Walnego Zgromadzenia   - 14.06.2010 r.                   
 II część Walnego Zgromadzenia  - 15.06.2010 r.                   
 III część Walnego Zgromadzenia - 16.06.2010 r.                   
 IV część Walnego Zgromadzenia  - 17.06.2010 r.
 V część Walnego Zgromadzenia   - 18.06.2010 r.

Na dzień 25.06.2010 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .

Dla  członków zamieszkałych w budynku ..................... Walne Zgromadzenie odbędzie się na ......części  w dniu .............
Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00.
Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7 .

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia .
Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.


Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia 
   odbytego w dniach  15.06.2009 do 19.06.2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji 
   mandatowo- skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji : mandatowo - skrutacyjnej
                   wnioskowej
6. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo - skrutacyjnej w sprawie    
   prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 r. –
   dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. dyskusja
   nad sprawozdaniem.
9. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek 
   Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2010 r.
10.Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu przeprowadzonej 
   lustracji działalności Spółdzielni .
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 r. w przedmiocie oceny
   działalności finansowej Spółdzielni.
12.Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady
   Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady
   Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej.
15.Rozpatrzenie wniosków złożonych przez członka Spółdzielni do 
   Walnego Zgromadzenia .
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   finansowego za 2009 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
   działalności Spółdzielni za 2009 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 r. 
   dla : a)Prezesa Zarządu       - Elżbiety Matysiewicz
         b) Z-cy Prezesa ds.GZM  - Jolanty Pikuła
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
   Nadzorczej z działalności za 2009 r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków wynikających z 
   protokółu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za 
   okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za
   2009 r.
22.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia nadwyżki przychodów nad 
   kosztami nad za 2009 r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia ciepła za
   2009 r.
24.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych
   przez Spółdzielnię.
25.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat od
   posiadaczy psów zamieszkujących w budynkach spółdzielczych, na 
   pokrycie kosztów usuwania zanieczyszczeń po psach i kotach z 
   trawników osiedli Spółdzielczych .
26.Odczytanie protokołu Komisji wnioskowej.
27.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni
   do wykonania wniosków i uchwał przyjętych na Walnym
   Zgromadzeniu.
28.Zakończenie obrad.
                         

Zarząd

Myszkowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej

18

MAJ

2010

852032

razy

czytano

271/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.