Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Rekordowe zużycie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rekordowe zużycie

Rozmiar tekstu

A

A

A

W tym sezonie grzewczym padły kolejne rekordy zużycia ciepła. Ostatnie odczyty z urządzeń pomiarowych wykazały, że niektórzy z mieszkańców już za pierwsze dwa miesiące sezonu grzewczego – styczeń luty, zużyli tyle ciepła ile w całym sezonie grzewczym roku ubiegłego. O ile w zeszłym MSM odnotowała poważne nadwyżki w opłatach za ciepło, o tyle w tym roku będą one o wiele mniejsze. Niektórzy mieszkańcy sporo dopłacą z tytułu zużycia ciepła. 

Rozliczenie ciepła

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

1

Koszt  ciepła 

2 958 321,61

3 090 902,84

2 924 180,33

2 889 362,12

3 671 595,31

2

Wniesione  zaliczki

3 916 481,42

3 919 352,70

3 917 559,60

3 915 965,78

3 915 835,52

 

Nadpłata

958 159,81

828 449,86

993 379,27

1 026 603,66

244 240,21

Jak wynika z powyższej tabeli zużycie ciepła na przestrzeni ostatniego roku wyraźnie wzrosło, natomiast wysokość płaconych zaliczek pozostała na niezmienionym poziomie. To, oraz rosnące ceny ciepła narzucone nam przez FORTUM spowodowało, że nadpłata za ciepło w sezonie grzewczym 2009’ w porównaniu z latami ubiegłymi, jest mniejsza o blisko osiemset tysięcy złotych. 

Podwyżka
Od pierwszego marca  FORTUM  Częstochowa podwyższyło ceny za ogrzewanie dokumentem Nr.  OKA – 4210-83(10)/2009/2010/251/VII/RZ  z  dnia  05.02.2010.  W związku z tym Rada Nadzorcza uchwaliła wysokość  zaliczek  na  poczet  kosztów  CO  dla  lokali mieszkalnych  obsługiwanych  przez  FORTUM :
  

 opłata  stała - 1,20 zł / 1 m2   p.u.m

 opłata  zmienna - 1,80 zł / 1 m2   p.u.m

                razem - 3,00 zł/1 m2   p.u.m


Uległa również zmianie wysokość stawki za podgrzanie wody.

Opłata  stała          -   14,50 zł   1 mieszkanie

Opłata  zmienna    -   12,50 za   1 m3  wody

Ryczałt       -   60,09 zł   na  osobę

Ten rok pokazał nam jak wielki wpływ na koszty ogrzewania może mieć oszczędność, a to dzięki nowoczesnym oknom, zamykaniu klatek schodowych i racjonalnym gospodarowaniem ciepła za pomocą zaworów. Gdyby nie rozsądek mieszkańców w wielu przypadkach zużycie ciepła mogłoby być znacznie większe.


Jak będzie ciepło
Sezon grzewczy kończy się zwyczajowo wówczas, kiedy temperatura otoczenia przez kilka dni utrzymuje się powyżej 10 st. C. Co wtedy z zaworem termostatycznym? Eksperci doradzają, aby po sezonie grzewczym pozostawić zawór na maksymalnym wskazaniu „5”. Ma to zabezpieczyć nas przed zapowietrzaniem się grzejników podczas jesiennego rozruchu sieci.

Informacja dla osób korzystających z systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania
 
Wprowadzenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania zmierza do racjonalizacji zużycia ciepła. Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami wskaźnikowymi pozwalającymi określić udział użytkownika w kosztach zużycia ciepła. Dzięki nim nie ponoszą Państwo kosztów za ogrzewanie wg ryczałtowej stawki, niezależnej od ilości ciepła zużytego w mieszkaniu.
 
Narzędziem umożliwiającym dozowanie energii cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
 
Zawory termostatyczne:
Kontrolują temperaturę otoczenia i regulują dopływ ciepła do grzejników. Każdej z nastaw (ich rozpiętość mieści się zazwyczaj w przedziale *1-5) odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór reguluje dopływ ciepła do grzejnika
 
Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy; Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę - w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością tak, aby utrzymywać temperaturę określoną nastawą zaworu. Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy gdy chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. w czasie dłuższej nieobecności w domu lub gdy preferujemy niższą temperaturę nocą);

Celem ogrzewania jest osiągnięcie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Zimny grzejnik budzi niepokój, więc zawory ustawia się tak, by grzejnik nadal pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w mieszkaniu. Takie działanie zwiększa zużycie ciepła.
 
Wskazówki do racjonalnego gospodarowania ciepłem:
Regularna wymiana powietrza w mieszkaniu jest niezbędna do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania każdego człowieka. Wymiana zużytego powietrza wiąże się z kosztami dlatego też należy wietrzyć krótko, ale intensywnie - najlepiej przeciągiem.
 
Przed otwarciem okien całkowicie zakręcić zawory termostatyczne - w przeciwnym razie umieszczony w pobliżu okna zawór uruchomi grzejnik, a całe pobrane ciepło zostanie skierowane za zewnątrz. Takie straty ciepła w skali całego roku mogą być znaczące.
 
Długotrwałe i mało intensywne wietrzenie (np. lufcikiem lub poprzez nieznaczne uchylenie okna) przy włączonym zaworze termostatycznym powoduje STRATY CIEPŁA.
 
Po zamknięciu okien zawory termostatyczne należy nastawić na pierwotne położenie.
 
Zastawianie grzejników meblami, obudowywanie, przysłanianie długimi i gęstymi zasłonami lub suszenie na nich ręczników utrudnia przemieszczanie się ciepła do reszty pomieszczenia. Większość ogrzanego powietrza pozostaje w najbliższym sąsiedztwie grzejnika, przy (często nieszczelnym) oknie. Doprowadzenie do uzyskania żądanej temperatury w całym pomieszczeniu zwiększa zużycie ciepła.

Marzec 2010

23

MAR

2010

692068

razy

czytano

265/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.